Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Administratie database
Verwerkingsnummer 2208
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden CPB (inhuur, extern en stagiaires).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer (zowel werk als privé), eventueel naam en gegevens van contactpersoon, Functie, afdeling
Verzameldoel Om te publiceren op het rijksportaal en website CPB. Adres: Is niet nodig om te publiceren op het rijksportaal. Wat is hier de grondslag voor? Is dit wenselijk voor medewerkers?
Bewaartermijn gegevens worden opgeschoond bij uitdiensttreding en gewijzigd,
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Een aantal basisgegevens voor de aanstelling wel. personeel mag zelf aangeven met welk nummer zij op de site willen komen te staan en of hun adres zichtbaar is.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verzamelen van alle personeelsgegevens voor publicatie op de website en het rijksportaal.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Deze gegevens worden bewaard in een integrale database ontwikkeld door het CPB zelf om zo efficiënt mogelijk gegevens te kunnen genereren voor publicaties op de website van het CPB en het Rijksportaal.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • I&O informatie en technologie ondersteuning

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND