Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bibliotheek catalogus
Verwerkingsnummer 2210
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle medewerkers CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens roepnaam, achternaam, mailadres, tel. nummer, titels en id’s van geleende boeken en gedownloade artikelen.
Verzameldoel De Verwerking heeft als doel de lenersadministratie inzichtelijk en actueel te houden: welke personen zijn geautoriseerd om boeken en artikelen aan te vragen.
Bewaartermijn De bibliotheek medewerker van de Planbureaus beheert de gegevens in het systeem en kan er op elk moment voor kiezen om de gegevens (per stuk of batchgewijs) te verwijderen. Deze gegevens worden na verwijdering niet meer door de verwerker (OCLC). bewaard in de database.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Via de catalogus toegang verlenen, door middel van authenticatie en autorisatie, tot online en fysieke bronnen die door het CPB worden betaald.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Om fysieke publicaties uit te kunnen lenen en toegang te verstrekken tot de online abonnementen/bronnen die door het CPB zijn betaald en hierdoor beschikbaar zijn voor het CPB.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Bibliotheek medewerker

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Verenigde Staten (IP-herkenning)
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND