Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Plekchecker
Verwerkingsnummer 2242
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens De naam van de medewerker en plek (locatie) waar iemand is ingelogd.
Verzameldoel Vinden van een collega
Bewaartermijn De locatie van een collega is enkel inzichtelijk zolang diegene is ingelogd. Plekchecker maakt gebruik van de admin database als bron. Deze gegevens worden bewaard tot een medewerker uit dienst gaat of als het arbeidscontract ten einde is gekomen. Na deze periode worden de gegevens nog voor 180 dagen bewaard.
Bron De naam van de medewerker komt vanuit de betrokkene zelf, de locatie van de pc’s staat in een aparte database op een server van SSC Campus. Hier worden geen persoonsgegevens opgeslagen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan er geen volledige identiteitscontrole plaatsvinden. Hierdoor kan er niet worden gecontroleerd of de betrokkene gerechtigd is om toegang te worden verleend tot de gebouwen, middelen en systemen van het ministerie. Deze gegevens zijn dus nodig om werkzaam te kunnen zijn voor het ministerie als medewerker.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Vinden van een collega
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Vanwege het flexwerken is het van belang om op te kunnen zoeken waar collega’s zich bevinden om diegene op te kunnen zoeken en er bij langs kunnen gaan. Door het flexwerken is het mogelijk dat een collega in een andere gang en/of verdieping aan het werk is. Hierdoor kan er gemakkelijker face-to-face contact plaatsvinden in plaats van per mail of telefoon.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle medewerkers die ingelogd zijn.
  • medewerkers I&O

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND