Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Reserveren facilitaire diensten
Verwerkingsnummer 2246
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voornamen, roepnaam, voorletters, voorvoegsels, geslacht, bezoek- en postadres werk, type dienstverband, begin- en einddatum plaatsing, afdeling, functieomschrijving
Verzameldoel Aanvraag van facilitaire diensten en producten via portaal van Facilicom. Zoals het reserveren van grote vergaderzalen en vergader diensten.
Bewaartermijn de persoonsgegevens worden automatisch verwijderd zodra de reservering is aanvraag is afgerond.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aanvraag van facilitaire diensten en producten via het facilitair portaal zoals: vergaderservices en catering, inrichting van werkplekken, verhuizingen post en reprografie, kantoorartikelen, schoonmaak, vervoer, gebouwbeheer en onderhoud, verbouwingen, veiligheid, receptiediensten.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het reserveren van facilitaire diensten. Hierdoor kunnen medewerkers hun werk uitvoeren en de hierbij horende ondersteunende zaken regelen.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Facilicom

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND