Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Afsluiten en uitvoeren van Greendeals
Verwerkingsnummer 229
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanmelders van een initiatief voor een Greendeal
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, organisatie, telefoonnummer, email, beschrijving van het initiatief, potentiele samenwerkingspartners
Verzameldoel Afwegen of een aangemeld initiatief in aanmerking komt voor een Greendeal
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan het bedrijf niet in aanmerking komen voor een greendeal.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen die deelnemen in de totstandkoming en uitvoering van Greendeal
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, email, telefoonnummer, adres, woonplaats, organisatie, functie, betreffende greendeal
Verzameldoel Coördineren uitvoering Greendeals (monitoring, kennisdeling, informatie uitwisseling)
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan het bedrijf niet in aanmerking komen voor een greendeal.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers in een Greendeal
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, organisatie, functie
Verzameldoel Totstandkoming van een Greendeal
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan het bedrijf niet in aanmerking komen voor een greendeal.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Afwegen of een aangemeld initiatief in aanmerking komt voor een Greendeal
Rechtsgrond
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Gedegen afweging maken om te voldoen aan de wettelijk verplichting.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken die betrokken zijn bij de afweging van een aanmelding, totstandkoming, uitvoering en coördinatie van een Greendeal.
 • Ministerie van EZK, Directoraat Generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I), Directoraat Generaal Agro en Natuur (DGAN) en het Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging (DGETM) die betrokken zijn bij de afweging van een aanmelding, totstandkoming, uitvoering en coördinatie van een Greendeal.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die belast is met ontvangst van een aanmelding en de ondersteuning bij de uitvoering van een Greendeal
 • DICTU technisch beheer hosting van de website.
 • E:M+MA / Experts in Media en Maatschappij (Emma) bedrijf achter de website van Greendeals.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND