Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BHV-bedrijfshulpverlening
Verwerkingsnummer 2492
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) BHV medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, noodnummer, functie (binnen de BHV).
Verzameldoel Registratie van BHV-ers t.b.v. calamiteiten, om bij te houden wanneer iemand op cursus/training moet.
Bewaartermijn Wordt up to date gehouden: maximaal 1 jaar bewaard na beëindiging taken BHV of dienstverband
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registreren van alle BHV leden. opleidingen en trainingen worden geregistreerd.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: nader in te vullen

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Opleidingsinstituten. Namen en deelname medewerkers.
  • Facilicom medewerkers houden deze registratie bij.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND