Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking verjaardagen, huisadressen en lockerlijst
Verwerkingsnummer 2513
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, Tel. nr, foto, specialisme, afdeling, gebruikersnaam, functie, toestel, lockernr. geboortedatum.
Verzameldoel Bereikbaarheid voor andere collega's en betrokkenheid. (versturen van kaartje tijdens verjaardagen etc.).
Bewaartermijn bij beëindiging dienstverband worden de gegevens verwijderd.
Bron De gegevens worden uit de database Admin gehaald. Daar worden alle personeelsgegevens in bewaard. De medewerkers worden om toestemming gevraagd wat ze gepubliceerd willen hebben op het intranet/rijksportaal.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registratie huisadressen en geboortedata ten behoeve van bereikbaarheid en betrokkenheid van collega's.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Gegevens zijn voor intern zichtbaar voor de medewerkers van het CPB..
  • Medewerkers van I&O halen de gegevens uit de personeelsdatabase.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND