Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Lijst projectgroepen
Verwerkingsnummer 2514
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Onderzoekers binnen het CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen, rechten, e-mail adres
Verzameldoel Transparantie en betrokkenheid medewerkers CPB.
Bewaartermijn Oneindig
Bron Medewerkers I&O stellen de lijst op en beheren de projectmappen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zodra zij een projectmap starten wordt deze informatie gegenereerd op de website.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registratie van alle leden binnen de projectgroepen en lees/schrijf of beheer rechten van de leden.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Transparantie en betrokkenheid binnen het CPB.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers I&O
  • Zichtbaar voor alle medewerkers van het CPB.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND