Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Topdesk: wijzigingen, storingen en incidentenbeheer
Verwerkingsnummer 2518
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Degene die de melding doorvoeren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Vestiging, tel, soort melding
Verzameldoel Om een terugkoppeling te kunnen geven aan degene die de melding doorvoert.
Bewaartermijn Gegevens worden binnen twee weken afgehandeld en gearchiveerd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking verhelpen van problemen waar eindgebruikers tegenaan lopen door meldingen door te zetten bij SSC Campus
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: oplossen van het issue zodat de eindgebruiker weer naar behoren zijn werk met de applicatie kan uitvoeren

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers Informatie en Technologie
  • Medewerkers van SSC campus
  • Medewerkers Topdesk

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND