Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Tijdelijke toegangspassen externe/stagiaires
Verwerkingsnummer 2519
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Externe, stagiaires, medewerkers in afwachting van rijkspas
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, datum van uitgifte, pas code
Verzameldoel Bijhouden wie in het bezit is van een tijdelijke pas.
Bewaartermijn Nadat de pas is uitgegeven worden de gegevens verwijderd.
Bron Medewerker personeelszaken registreert deze gegevens bij uitgifte.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: wel als hij een tijdelijke toegangspas wenst te ontvangen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registreren tijdelijke toegangspassen voor externe, stagiaires en medewerkers die in afwachting zijn van hun rijkspas.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Bijhouden wie welke tijdelijke passen in bezit hebben.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerker personeelszaken

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND