Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Diergeneeskunderegister
Verwerkingsnummer 2525
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair, embryotransplanteurs, nog enkele veeverloskundigen en castreurs ( sterfhuisconstructie) en dierenfysiotherapeuten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, diploma
Verzameldoel In het diergeneeskundigenregister (Diris) zijn dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair, embryotransplanteurs, nog enkele veeverloskundigen en castreurs (sterfhuisconstructie) en dierenfysiotherapeuten opgenomen. Vanuit de Wet Dieren bestaat de verplichting tot het hebben van een Diergeneeskunderegister. Het beroep dierenarts is een bij wet beschermd beroep in de Wet Dieren.
Bewaartermijn Voor persoonsgegevens geldt dat zij gekoppeld zijn aan de zaak waarbij zij zijn ingewonnen. Aan de zaak is een wettelijke bewaartermijn gekoppeld.
Bron Koppeling opleidingen (website scholen). NAW gegevens leveren betrokkenen zelf aan. Wat betreft opleidingen/diploma's bestaat er een koppeling met de website van de scholen waardoor de opleidingen en diploma's uit de koppeling worden gehaald en niet van de betrokkene zelf vandaan komen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Het is verplicht voor de betrokkenen om de gevraagde gegevens aan te leveren omdat ze anders het beschermd beroep niet uit kunnen voeren o.g.v. de Wet Dieren. Dierengeneeskundige handelingen mogen dan niet uitgevoerd worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Buitenlandse dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair en dierenfysiotherapeuten
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, diploma (beoordeling door derden), VOG.
Verzameldoel In het diergeneeskundigenregister (Diris) zijn dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair, embryotransplanteurs, nog enkele veeverloskundigen en castreurs ( sterfhuisconstructie) en dierenfysiotherapeuten opgenomen. Vanuit de Wet Dieren bestaat de verplichting tot het hebben van een Diergeneeskunderegister. Het beroep dierenarts is een bij wet beschermd beroep in de Wet Dieren.
Bewaartermijn Voor persoonsgegevens geldt dat zij gekoppeld zijn aan de zaak waarbij zij zijn ingewonnen. Aan de zaak is een wettelijke bewaartermijn gekoppeld.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Het is verplicht voor de betrokkenen om de gevraagde gegevens aan te leveren omdat ze anders het beschermd beroep niet uit kunnen voeren o.g.v. de Wet Dieren. Dierengeneeskundige handelingen mogen dan niet uitgevoerd worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking In het diergeneeskundigenregister (Diris) zijn dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair, embryotransplanteurs, nog enkele veeverloskundigen en castreurs (sterfhuisconstructie) en dierenfysiotherapeuten opgenomen. Vanuit de Wet Dieren bestaat de verplichting tot het hebben van een Diergeneeskunderegister. Het beroep dierenarts is een bij wet beschermd beroep in de Wet Dieren.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CIBG (ministerie VWS) - Voeren het register in opdracht van het ministerie LNV uit
  • Aeres MBO Barneveld - Diploma beoordeling van buitenlandse diploma's (Dierenartsassistenten- paraveterinair en dierenfysiotherapeuten)
  • Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde - Diploma beoordeling van buitenlandse diploma's (Dierenartsen)
  • Nuffic - Diploma beoordeling van buitenlandse diploma's

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND