Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Calamiteiten applicatie
Verwerkingsnummer 2600
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Topfunctionarissen van het Ministerie van EZK en LNV (v.a. plv. directeuren en hoger)
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, zakelijk: adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres.
Verzameldoel Rechtstreeks kunnen communiceren van de top van het Ministerie van EZK en LNV (v.a. plv. directeuren en hoger), bv. in crisissituaties
Bewaartermijn De gegevens zijn voor zover relevant overgenomen in de app CrisisConnect en worden zo lang als noodzakelijk is bewaard. Als personen worden vervangen worden de gegevens uit de app verwijderd.
Bron de contactpersonengids in Outlook.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van EZK en LNV die de Topfunctionarissen ondersteunen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, zakelijk: adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Bereikbaarheid om de Topfunctionarissen te ondersteunen bij calamiteiten en crisissituaties
Bewaartermijn De gedrukte contactpersonengids wordt niet meer gebruikt. De gegevens zijn overgezet naar de app CrisisConnect.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van andere departementen die belangrijk zijn in crisissituaties.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, achternaam, zakelijk telefoonnummer en zakelijk e-mailadres.
Verzameldoel bereikbaar zijn in crisissituaties.
Bewaartermijn De gegevens zijn voor zover relevant overgenomen in de app CrisisConnect en worden zo lang als noodzakelijk is bewaard. Als personen worden vervangen worden de gegevens uit de app verwijderd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Rechtstreeks kunnen communiceren van de top van het Ministerie van EZK/LNV (v.a. plv. directeuren en hoger) en medewerkers van andere ministeries, bv. bij calamiteiten en in crisissituaties
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Snel kunnen communiceren in een crisissituatie.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Topfunctionarissen en ondersteunende medewerkers van EZK/LNV die in de app staan vermeld.
  • Overige ministeries en diensten die gebruik maken van de applicatie Crisis Connect.
  • Overige ministeries en diensten die gebruik maken van de applicatie Crisis Connect.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken