Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beantwoorden vragen en klachten van media, burgers en bedrijven
Verwerkingsnummer 340
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers en bedrijven die een brief of e-mail sturen dan wel telefonisch contact opnemen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats (NAW), e-mail adres, telefoonnummer en de inhoud van de brief of e-mail of telefoongesprek.
Verzameldoel Tijdige beantwoording van vragen van burgers en bedrijven (e-mail burger en burgerbrief overig) door SodM en zo nodig doorgeleiding naar overige Rijksorganisaties. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.
Bewaartermijn 5 jaar, tenzij WOB-verzoeken: 10 jaar.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Media die een brief of e-mail sturen dan wel telefonisch contact opnemen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats (NAW), e-mail adres, telefoonnummer en de inhoud van de brief of e-mail of telefoongesprek.
Verzameldoel Tijdige beantwoording van vragen van media door SodM en zo nodig doorgeleiding naar overige Rijksorganisaties.
Bewaartermijn Na afhandeling van vragen van de media worden de gegevens niet bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdige beantwoording van vragen van media, burgers en bedrijven (e-mail burger en burgerbrief overig) door SodM en zo nodig doorgeleiding naar overige Rijksorganisaties. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Behandelaars van telefoongesprekken, brieven en e-mails bij SodM. Deze kunnen in beginsel door alle operationele medewerkers van SodM worden behandeld.
  • Medewerkers SodM/Informatiemanagement belast met toepassen Archiefwet.
  • Behandelaars van telefoongesprekken, brieven en e-mails overige Rijksonderdelen. Deze kunnen door alle operationele medewerkers van SodM worden behandeld.
  • Vragen van de media worden uitsluitend behandeld door de woordvoerders/communicatiemedewerkers van SodM.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND