Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Pilot: brononderzoek via aankoopgegevens voor uitbraak Salmonella bovismorbifica
Verwerkingsnummer 343
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) NVWA medewerkers van de divisie Consument en Veiligheid afdeling Toezicht Ontwikkeling en het Laboratorium Voedselveiligheid.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens(Naam, achternaam emailadressen)
Verzameldoel Zie doel verwerking
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) RIVM analyse medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens(Namen, achternamen en emailadressen)
Verzameldoel Zie doel verwerking
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Snelle correspondentie niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) GGD organisaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens(Namen, achternamen en emailadressen)
Verzameldoel Zie doel verwerking
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Snelle correspondentie niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Betrokken consumenten (ziek geworden als gevolg van de Salmonella bovismorbifica uitbraak).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Achternaam, Woonadres en emailadres
Verzameldoel Zie doel verwerking
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Jumbo Supermarkten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Achternaam en emailadres
Verzameldoel Zie doel verwerking
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Snelle correspondentie niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het achterhalen en vaststellen van de (voedsel)bron van deze uitbraak van Salmonella bovismorbificans. Deelname aan het onderzoek is op vrijwillige basis en geschied uitsluitend na ontvangst van het ondertekend toestemmingsformulier.
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Betrokken consumenten
 • NVWA divisie Consument en Veiligheid, afdeling Toezicht Ontwikkeling
 • RIVM
 • Betrokken Jumbo supermarkten

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND