Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Protocol 2018 8422 O IP Implementatie PKS (8422 O IP V1 mon)
Verwerkingsnummer 3546
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bedrijven die gekoppeld zijn aan een private kwaliteitssysteem die zich nieuw aanmelden, al hebben aangemeld of al geaccepteerd zijn voor Ketenborging.nl., zie de website www.ketenborging.nl voor een actueel overzicht.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens en bedrijfsnaam
Verzameldoel Borgen van de betrouwbaarheid en het vaststellen en ontwikkelen van de meerwaarde van private kwaliteitssystemen (PKS) voor het NVWA toezicht.
Bewaartermijn 5 jaar
Bron nee via private kwaliteitssystemen (PKS)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Industriële productie bedrijven van levensmiddelen die gecertificeerd zijn voor één of meerdere geaccepteerde kwaliteitssystemen
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens en bedrijfsnaam
Verzameldoel Borgen van de betrouwbaarheid en het vaststellen en ontwikkelen van de meerwaarde van private kwaliteitssystemen (PKS) voor het NVWA toezicht.
Bewaartermijn 5 jaar
Bron via private kwaliteitssystemen (PKS)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Borgen van de betrouwbaarheid en het vaststellen en ontwikkelen van de meerwaarde van private kwaliteitssystemen (PKS) voor het NVWA toezicht.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND