Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Digitaal Dossier
Verwerkingsnummer 401
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Eigenaren van, en personen betrokken bij geselecteerde objecten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens uit bronbestanden binnen LNV/ NVWA.
Verzameldoel Meervoudige bevraging van specifieke bronbestanden ten behoeve van de sturing van toezichtscontrole- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Soort gegevens Gegevens uit bronbestanden van derden (zoals Kadaster, KvK, gemeenten, Waterschappen, BRP)
Verzameldoel Meervoudige bevraging van specifieke bronbestanden ten behoeve van de sturing van toezichtscontrole- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Kadaster, KvK, gemeenten, Waterschappen, BRP
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Door de NVWA gecontroleerde bedrijven en personen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bevindingen uit controles en NAW gegevens
Verzameldoel - Tijdelijke vastlegging van zoekvragen en antwoorden ten behoeve van de toezichts-controle- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV / NVWA; - Opslag van geraadpleegde brongegevens in documentenmanagementsysteem voor de vaststelling en onderbouwing van bevindingen na controle of verificatie.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van de NVWA.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW van de medewerker
Verzameldoel Vastlegging van autorisaties van medewerkers NVWA tot specifieke bronbestanden.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Dictu
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Autorisaties tot bronbestanden.
Verzameldoel Vastlegging van autorisaties van medewerkers NVWA tot specifieke bronbestanden.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Dictu
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Gegevens over de door hen vastgelegde acties, gegevens en handelingen.
Verzameldoel - Meervoudige bevraging van specifieke bronbestanden ten behoeve van de sturing van toezichtscontrole- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV / NVWA; - Tijdelijke vastlegging van zoekvragen en antwoorden ten behoeve van de toezichts-controle- en opsporingsactiviteiten op het gebied van EZ / NVWA; - Opslag van geraadpleegde brongegevens in documentenmanagementsysteem voor de vaststelling en onderbouwing van bevindingen na controle of verificatie.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Dictu
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Meervoudige bevraging van specifieke bronbestanden ten behoeve van de sturing van toezichtscontrole- en opsporingsactiviteiten op het gebied van LNV/ NVWA.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de NVWA.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND