Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Monitoring afwezigheid middellandse zeevlieg
Verwerkingsnummer 405
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Natuurlijke en rechtspersonen die zich hebben aangemeld voor de betreffende inspecties.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Identificatie en het mogelijk maken van communicatie met betrokkene.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet
Soort gegevens Inspectiegegevens, zoals inspectietijd, locatie en inspectieresultaat.
Verzameldoel Verwerking is noodzakelijk voor het nemen van beslissingen over het al dan niet afgeven van fytosanitaire certificaten voor de export van vruchtgroenten afkomstig van het bedrijf naar Japan en Taiwan.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers NVWA belast met betreffende inspecties.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en functie van medewerkers NVWA belast met het uitvoeren van de betreffende inspecties.
Verzameldoel Identificatie
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders is er geen correspondentie mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het uitvoeren van inspecties naar de middellandse zeevlieg op bedrijven die bepaalde vruchtgroenten exporteren naar Japan en Taiwan.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Behandelend medewerkers die bevoegd zijn om een fytosanitair certificaat af te geven.
  • Geïnspecteerde bedrijven (eigenaren / contactpersonen).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND