Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Versturen uitnodigingen evenementen/seminars CPB
Verwerkingsnummer 4201
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alumni, oud-medewerker CPB en gepensioneerde. Contactpersonen: Bedrijven, instellingen, andere ministeries, andere onderzoeksinstellingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mail, functienaam/bedrijf/organisatie, (soms NAW).
Verzameldoel uitnodigen voor bijeenkomsten en seminars waar deze contactpersonen mogelijk geïnteresseerd in zijn.
Bewaartermijn De gegevens worden periodiek opgeschoond. Contactpersonen kunnen aangeven uit de uitnodigingenlijst te worden verwijderd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Versturen van uitnodigingen naar contactpersonen van bedrijven, instellingen, andere ministeries en andere onderzoeksbureaus en oud- CPB medewerkers.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Secretaressepool
  • Facilicom ontvangen alleen een lijstje met namen om de personen binnen te laten. Na het evenement worden de gegevens verwijderd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND