Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Jong CPB ledenlijst
Verwerkingsnummer 4205
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Huidige en oud-bestuursleden en deelnemers.
Persoonsgegevens
Soort gegevens deelnemers: namen e-mail, datum van toelating, contributie betaald ja/nee, (oud) bestuursleden: geboortedatum. adres, tel. paspoortnummer, lidmaatschap.
Verzameldoel Overzicht van ons ledenbestand, aantal leden, contributie betaald
Bewaartermijn Na beëindiging van het lidmaatschap wordt er toestemming gevraagd om de contactgegevens te bewaren. Anders worden de gegevens verwijderd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Voor de bestuursleden is het paspoortnummer noodzakelijk voor de notaris.
Soort gegevens namen, geboortedatum, noodgeval contactgegevens familielid/partner, allergieën, scan van paspoort
Verzameldoel Voor het organiseren van een studiereis en bezoeken aan externe organisaties.
Bewaartermijn Na het organiseren van de studie en vliegreis worden de gegevens verwijderd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bijhouden ledenlijst en contributie.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Om bij te kunnen houden wie de leden zijn en of ze contributie betaald hebben.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • KLM en organisaties die bezocht worden.
  • Notaris voor het formaliseren van de vereniging.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND