Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contact onderhouden met externe personen en organisaties
Verwerkingsnummer 4419
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan medewerker NVWA
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
Bewaartermijn zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen bij instituten, bedrijven en kennisinstellingen en andere (overheids)organisaties met een relatie met NVWA
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
Bewaartermijn zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van de verschillende dienstonderdelen van de ministeries EZK en LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, organisatieonderdeel, foto
Verzameldoel Onderlinge communicatie binnen de dienstonderdelen van het ministerie LNV
Bewaartermijn zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren Onderlinge communicatie binnen het dienstonderdeel
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van LNV gebruikt foto's om de onderlinge communicatie te ondersteunen. De foto's worden ook met het Rijksportaal gedeeld.
  • Ministerie van EZK/LNV met contactpersonen binnen het Ministerie van EZK/LNV.
  • Ministerie van EZK/LNV diensten gedeeld met andere diensten van het Ministerie van EZK/LNV.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND