Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek 'Grondmarkt duurzame energievoorzieningen'
Verwerkingsnummer 4424
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers van de SDE+ regeling, naam, adres, woonplaats.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres en woonplaats
Verzameldoel Ter ondersteuning van de IBO grondvergoedingen energievoorzieningen
Bewaartermijn Maximaal 31 dagen naar het opleveren van de opdracht.
Bron RVO levert de gegevens aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders krijgen de aanvragers van de SDE+ subsidie geen subsidie
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ter ondersteuning van de IBO grondvergoedingen energievoorzieningen
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Een beperkt geselecteerd werknemers van Ecorys die werkzaam zijn aan het onderzoek. Zie overeenkomst.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND