Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Nieuwsbrief Energie voor Vervoer (EV)
Verwerkingsnummer 4967
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Nederlandse Emissieautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Geabonneerden op de nieuwsbrief zoals: rekeninghouder, vertegenwoordigingsbevoegde van de rekeninghouder, rekeningbevoegde, contactpersonen van bedrijven, brancheorganisaties, en rijksambtenaren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres
Verzameldoel Het informeren van de doelgroep betreffende ontwikkelingen over Energie voor Vervoer op basis van de regeling hernieuwbare energie voor vervoer.
Bewaartermijn Geabonneerden kunnen zich op elk moment uitschrijven.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het informeren van de doelgroep betreffende ontwikkelingen over Energie voor Vervoer op basis van de regeling hernieuwbare energie voor vervoer.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de NEa Helpdesk
  • Communicatiemedewerkers domein Energie voor Vervoer

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Nederlandse Emissieautoriteit
Bezoekadres Koningskade 4
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 91503
DEN HAAG
NEDERLAND