Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking verzoek om matiging boetes
Verwerkingsnummer 5224
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen of bedrijven die een boete hebben ontvangen van de NVWA
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, gegevens inkomens verklaring(Naam, adres, bsn en inkomensgegevens). Gegevens bankafschriften. Jaar rekening bedrijf.
Verzameldoel zie doel verwerking
Bewaartermijn Na toekenning moeten de gegevens worden verwijderd. Of na bezwaar en beroepsfase bij weigering boetematiging.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Beoordeling kan niet plaatsvinden wanneer gegevens niet aangeleverd worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Voor de afhandeling van een verzoek om matiging zijn persoonsgegevens nodig. Deze worden zelf door de betrokkene aangeleverd.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers NVWA
  • medewerkers wjz min vws (bij bezwaar)
  • rechtbank (bij beroep)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND