Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rud - nvwa
Verwerkingsnummer 5450
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Waterschappen/Gemeentes/Cokz/Provincies/Politie/NCAE
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen toezichthouders, emailadres, telefoonnummers
Verzameldoel zie doel verwerking
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Contactgegevens zijn noodzakelijk voor het opnemen van contact met betrokkene
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Personen die werkzaam zijn bij landbouwbedrijven
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naw gegevens(eenmansbedrijven en maatschappen)
Verzameldoel zie doel verwerking
Bewaartermijn 5 jaar
Bron De gegevens ontvangen wij van de omgevingsdienst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Er kan niet aan de uitvoering van de Verordening (EU) nr. 1306/2013 voldaan worden als gegevens niet verstrekt worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Noodzakelijk voor uitvoering Verordening (EU) nr. 1306/2013
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers NVWA
  • RVO

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND