Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Toegangsbeheer gebouwen
Verwerkingsnummer 588
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers en bezoekers SodM.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Foto (niet van bezoekers), naam, initiaal, tijdstip in/uit, toegangspunt in/uit, periode van toegang. De foto wordt gebruikt ter identificatie.
Verzameldoel Controle en beveiliging op de toegang tot het gebouw waarin SodM gevestigd is. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Verlenen van toegang tot het gebouw waarin SodM gevestigd is. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Maximaal 1 jaar na laatste gebruik van toegang
Bron Na aanstelling van medewerker worden noodzakelijke gegevens uit P-Direkt gebruikt voor aanvragen van toegangspas.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Geen toegang tot het gebouw.
Soort gegevens Camerabeelden bij in - en uitgangen.
Verzameldoel Cameratoezicht voor beveiliging.
Bewaartermijn Maximaal 1 maand na toegang
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Controle en beveiliging op de toegang tot het gebouw waarin SodM gevestigd is (toegangspas CBS).
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking is noodzakelijk voor de controle en beveiliging op de toegang tot het gebouw waarin SodM gevestigd is, dit doet geen afbreuk aan de belangen van de betrokkene.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Aanvraag toegangspas door SodM ondersteunende medewerkers via P-Direkt).
  • Medewerkers beveiliging pand CBS (toegangspas CBS).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND