Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Toegangsbeheer systemen en ICT middelen
Verwerkingsnummer 589
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van SodM.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voornamen, roepnaam, voorletters en voorvoegsels, geslacht, geboortedatum, ingangsdatum van het contract, organisatieonderdeel/afdeling.
Verzameldoel Beheer van toegang tot ICT systemen en middelen (zoals telecommunicatiemiddelen).
Bewaartermijn 10 jaar na laatste toegang
Bron Naast gegevens van de betrokkene ook gegevens uit P-Direct.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beheer van toegang tot ICT systemen en middelen (zoals telecommunicatiemiddelen).
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Voor de beveiliging en controle op ICT systemen is het noodzakelijke de persoonsgegevens te verwerken.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers Informatie Management: aanvraag van toegang en autorisaties tot de informatiesystemen. De medewerkers van IM beoordelen de aanvraag en zetten deze voor uitvoering door naar DICTU.
  • Medewerker Informatie Management die op verzoek van de leidinggevende van de nieuwe medewerker de aanvraag in IBIS invoert. SodM levert de account en andere aangevraagde gegevens/producten per mail aan de medewerker die de aanvraag in IBIS heeft gezet.
  • Medewerkers van DICTU die belast zijn met het uitvoeren van de aanvraag toegang systemen en ICT middelen in opdracht van SodM.
  • Medewerkers van Capgemini voor de uitvoering van bepaalde aanvragen in opdracht van DICTU.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat