Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Relatiebeheer NVWA
Verwerkingsnummer 8
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen in dienst van of werkzaam (geweest) voor de NVWA.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia algemeen
Verzameldoel Doel 1 t/m 4
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Soort gegevens Gegevens met betrekking tot de te verzenden en verzonden informatie.
Verzameldoel Doel 1 t/m 4
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Soort gegevens Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact.
Verzameldoel Doel 1 t/m 4
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Relaties van de NVWA.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, postbus, e-mailadres (eventueel andere social media gegevens), functie.
Verzameldoel Doel 1 t/m 4
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: communicatie is anders niet mogelijk
Soort gegevens Gegevens met betrekking tot de te verzenden en verzonden informatie.
Verzameldoel Doel 1 t/m 4
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: communicatie is anders niet mogelijk
Soort gegevens Aanvullende gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact.
Verzameldoel Doel 1 t/m 4
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Communicatie is anders niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bereiken van betrokkenen.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers Documentaire Informatie Voorziening belast met de verzending en ontvangst van correspondentie.
  • Medewerkers van de afdeling communicatie belast met het onderhouden van (externe) contacten.
  • Betrokkene(n)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND