Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Klanten Agentschap financiering staatsschuld (Wall Street Suite) [GT/AGT]
Verwerkingsnummer 103
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Particulieren die de Staat een lening hebben verstrekt en hun erfopvolgenrs
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, burgerservicenummer, gegevens over de schuld (onder meer de hoogte van het bedrag, het jaar waarin die is uitgegeven, reeds uitbetaalde rente)
Verzameldoel Het beheren van staatsleningen.
Bewaartermijn conform selectielijst Archiefwet Ministerie van Financiën, 10 jaar na afloop overeenkomst
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens In aanvulling op andere gegevens: handtekeningenkaart en kopie van een identiteitbewijs
Verzameldoel Het beheren van staatsleningen. Invulling geven aan de overeenkomst tussen het Agentschap en zijn klanten door het uitgeven van staatsleningen via Primary Dealers (banken die aangesteld zijn voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen).
Bewaartermijn conform selectielijsten Archiefwet Ministerie van Financiën, 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen van instellingen die de Staat een lening hebben verstrekt.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, geboortedatum
Verzameldoel Invulling geven aan de overeenkomst tussen het Agentschap en zijn klanten door het uitgeven van staatsleningen via Primary Dealers (banken die aangesteld zijn voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen). Het beheren van staatsleningen.
Bewaartermijn conform selectielijsten Archiefwet Ministerie van Financiën, 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van Primary Dealers
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Invulling geven aan de overeenkomst tussen het Agentschap en zijn klanten door het uitgeven van staatsleningen via Primary Dealers (banken die aangesteld zijn voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen).
Bewaartermijn conform selectielijst Archiefwet Ministerie van Financiën, 10 jaar na afloop overeenkomst
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Invulling geven aan de overeenkomst tussen het Agentschap en zijn klanten door het uitgeven van staatsleningen via Primary Dealers (banken die aangesteld zijn voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen).
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het beheren van staatsleningen.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van het Agentschap van de Generale Thesaurie (leesrechten)
 • Aangewezen medewerkers van het Agentschap van de Generale Thesaurie met AIVD A-screening (schrijfrechten)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND