Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Toegangsverlening - FHIF
Verwerkingsnummer 2930
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gasten van het ministerie van Financien.
Persoonsgegevens
Soort gegevens * Ruimte * Gastheer/vrouw * Datum bezoek * Verwachte aankomsttijd * Verwachte vertrektijd * Achternamen bezoekers * Rijksambtenaar bij * Werkzaam voor
Verzameldoel Fysieke toegang, gasten registratie
Bewaartermijn De gegevens worden maandelijks gearchiveerd en jaarlijks verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registratie van gasten in verband met toegangsverlening en -beveiliging.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Beveiliging

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van Safire die werkzaam zijn bij de receptie, belast met de registratie van bezoekers van het Korte Voorhout 7.
  • Beveiliging medewerkers van de Rijks Beveiligings Organisatie, belast met de uitgifte van Rijkspassen voor het Korte Voorhout 7.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND