Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bedrijfsfitness - FHIF
Verwerkingsnummer 2938
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers Financien en overige departementen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens * Achternaam * Roepnaam * Voorletters * Telefoonnr. (intern) * E-mail adres (intern) * Geboortedatum * Geslacht * Departement * Afdeling * Salarismachtiging
Verzameldoel Voor inhouden eigen bijdrage fitness abonnement.
Bewaartermijn Conform archiefwet, maximaal V7 jaar.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bedrijfsadministratie fitness abonnementen.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Om te kunnen controleren of de contributies van medewerkers voor een abonnement bij de bedrijfsfitness betaald worden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Safire - Doorgifte registratie bedrijfsfitness aan High Five.
  • High Five - registratie bedrijfsfitness.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND