Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Particuliere verhuur parkeerplaatsen - FHIF
Verwerkingsnummer 2944
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bewoners & bedrijven in de omgeving van het pand KV7 die tegen een vergoeding gebruik mogen maken van parkeergarage.
Persoonsgegevens
Soort gegevens * Bedrijfsnaam * Achternaam * Initialen * Adres * Postcode * Woonplaats * Emailadres (extern) * Telefoon * Kopie WID
Verzameldoel Bedrijfsadministratie verhuurde garageplaatsen.
Bewaartermijn Conform archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registratie en beheer uitgegeven vergunningen om in parkeergarage Financien te kunnen parkeren.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De goede uitvoering van het parkeerbeleid

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de frontoffice van Safire, belast met de verwerking van de persoonsgegevens van particuliere huurders in de (bezoekers) garage van het ministerie van Financiën.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND