Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Werving en selectie potentiele medewerkers - OenP
Verwerkingsnummer 3163
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Sollicitanten (potentieel nieuwe medewerkers, trainees, arbeidsparticipanten)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Aanschrijftitel, Naam, Adres, Postcode, Woonplaats
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het minis.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens van een afgewezen kandidaat worden na afronding van de procedure maximaal 2 maanden bewaard.
Bron Gegevens kunnen mogelijk via een intermediair worden aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Privé e-mailadres
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het minis.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens van een afgewezen kandidaat worden na afronding van de procedure maximaal 2 maanden bewaard.
Bron Gegevens kunnen mogelijk via een intermediair worden aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Arbeidsmarktpositie gegevens
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het minis.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens van een afgewezen kandidaat worden na afronding van de procedure maximaal 2 maanden bewaard.
Bron Gegevens kunnen mogelijk via een intermediair worden aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Opleidingsgegevens
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het minis.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens van een afgewezen kandidaat worden na afronding van de procedure maximaal 2 maanden bewaard.
Bron Gegevens kunnen mogelijk via een intermediair worden aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Werkervaringsgegevens
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het minis.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens van een afgewezen kandidaat worden na afronding van de procedure maximaal 2 maanden bewaard.
Bron Gegevens kunnen mogelijk via een intermediair worden aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Betrokkene(n) Externen (inhuur)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Aanschrijftitel, Naam, Adres, Postcode, Woonplaats
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het minis.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens van een afgewezen kandidaat worden na afronding van de procedure maximaal 2 maanden bewaard.
Bron Gegevens worden via een intermediair aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Opleidingsgegevens
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het minis.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens van een afgewezen kandidaat worden na afronding van de procedure maximaal 2 maanden bewaard.
Bron Gegevens worden via een intermediair aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Werkervaringsgegevens
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het minis.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens van een afgewezen kandidaat worden na afronding van de procedure maximaal 2 maanden bewaard.
Bron Gegevens worden via een intermediair aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het ministerie van Financiën op peil te kunnen houden en zodoende te kunnen borgen dat de juiste mens op de juiste plek in de organisatie terecht komt.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Omwille van de borging van kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting van het ministerie van Financiën, een daarmee het borgen van de continuïteit.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van Financiën, de vacaturehouder (afdelingsmanager)
 • Ministerie van Financiën, leden van de selectiecommissie (indien van toepassing)
 • Ministerie van Financiën, leden van de draagvlakcommissie (indien van toepassing)
 • Ministerie van Financiën, secretariaat van de vacaturehouder
 • Medewerkers van het Ministerie van Financiën, afdeling Organisatie & Personeel, belast met taken aangaande werving en selectie.
 • Medewerkers van een externe organisatie gespecialiseerd in het uitvoeren van selectieassessments (in de vacaturetekst wordt vermeld: 'Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure'.)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND