Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking In-, door- en uitstroom van medewerkers (OenP)
Verwerkingsnummer 3251
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker die instroomt bij Financiën (in dienst), eventueel wordt verplaatst (doorstroom)of die uit dienst gaat bij Financiën
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificatie: voornamen, voorvoegsel, achternaam, partnernaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, WID-type, WID-nummer,
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk voor de wettelijke verplichting voor h.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn van deze gegevens is tot 7 jaar na administratief ontslag.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Verklaring Omtrent Gedrag
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk voor de wettelijke verplichting voor h.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn van deze gegevens is tot 7 jaar na administratief ontslag.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Registratie persoonsgegevens t.b.v. de salarisbetaling: Naam en voorletter(s), Straat en huisnummer, Postcode en woonplaats, Land en regio (alleen invullen als u in het buitenland woont), Geboortedatum (dd-mm-jjjj), Burgerservicenummer, IBAN, Loonheffingskorting
Verzameldoel Deze verwerking is noodzakelijk voor de wettelijke verplichting voor h.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn van deze gegevens is tot 7 jaar na administratief ontslag
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Deze verwerking is noodzakelijk om het personeelsbestand van het ministerie van Financiën op peil te kunnen houden en zodoende te kunnen borgen dat de juiste mens op de juiste plek in de organisatie terecht komt.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Omwille van de borging van kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting van het ministerie van Financiën, een daarmee het borgen van de continuïteit.
Doel verwerking Deze verwerking is noodzakelijk voor de wettelijke verplichting voor het voeren van een betrouwbare personeels- en salarisadministratie voor het ministerie van Financiën.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Kerndepartement van het ministerie van Financiën, Organisatie & Personeel, belast met taken omtrent de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
  • De ontvangende /latende manager (vacaturehouder, via P-Direkt) van de medewerker.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND