Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking MIVA-bestand - FHIF
Verwerkingsnummer 3361
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Minder valide medewerkers van FIN & BZK (RVB medewerkers op KV7) die aangepaste voorzieningen nodig hebben.
Persoonsgegevens
Soort gegevens * Naam * Afdeling * Medische Klachten
Verzameldoel Het doel is om de medische achtergrond van medewerkers in beeld te hebben zodat bij een ongeval/incident snel en adequaat gehandeld kan worden.Om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) zorgplicht die de werkgever heeft voor zijn minder valide medewerkers.
Bewaartermijn De gegevens worden na uit dienst treding verwijderd. Het kan ook zijn dat een betrokkene zijn of haar toestemming voor registratie intrekt, dan wordt de registratie direct verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Juiste werkomgeving kunnen bieden aan minder valide medewerkers.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokken medewerkers voor wie speciale werkplek voorzieningen worden gerealiseerd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND