Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Relatiebeheer Wijzer in geldzaken (Webhare) [GT/FM]
Verwerkingsnummer 3513
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers die hun gegevens op de website achterlaten voor meer informatie, inschrijving voor evenementen of om promotiemateriaal aan te vragen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres
Verzameldoel voldoen aan informatieverzoeken aan Wijzer in geldzaken versturen promotiemateriaal Pensioen3daagse organisatie evenementen en bijeenkomsten
Bewaartermijn drie jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Naam, e-mailadres, adres, geslacht
Verzameldoel versturen promotiemateriaal pensioendriedaagse
Bewaartermijn drie jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Naam, e-mailadres, geboortedatum
Verzameldoel organisatie evenementen en bijeenkomsten met aanwezigheid koninklijk huis, om beveiligingsreden.
Bewaartermijn drie jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Partners van Wijzer in geldzaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, e-mailadres
Verzameldoel organisatie evenementen en bijeenkomsten voldoen aan informatieverzoeken aan Wijzer in geldzaken
Bewaartermijn drie jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens in aanvulling op andere gegevens: adres, geslacht
Verzameldoel versturen promotiemateriaal pensioendriedaagse
Bewaartermijn drie jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens in aanvulling op andere gegevens: geboortedatum
Verzameldoel organisatie evenementen en bijeenkomsten met aanwezigheid koninklijk huis, om beveiligingsredenen
Bewaartermijn drie jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van Wijzer in geldzaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, e-mailadres, inloggegevens
Verzameldoel beheer van de websites van Wijzer in geldzaken
Bewaartermijn zolang als nodig is voor de uitvoering van hun taken
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking beheer van de websites van Wijzer in geldzaken
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking voldoen aan informatieverzoeken aan Wijzer in geldzaken
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking versturen promotiemateriaal Pensioen3daagse
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking organisatie evenementen en bijeenkomsten
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking organisatie evenementen en bijeenkomsten met aanwezigheid koninklijk huis
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers Webhare (verwerker)
 • Bij betrokkenheid koningshuis: contactpersonen koningshuis
 • Medewerkers van Spotler (verwerker van de minister voor de verzending van nieuwsbrieven) die betrokken zijn bij het versturen van nieuwsbrieven voor Wijzer in geldzaken als via de websites toestemming wordt gegeven voor het toesturen van een nieuwsbrief
 • Medewerkers van de afdeling Wijzer in geldzaken

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND