Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Personele beslissingen aangaande individuele medewerker (OenP)
Verwerkingsnummer 4021
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoons- (NAW) en contactgegevens
Verzameldoel Het faciliteren van bevoegd gezag voor een te nemen individuele (arbei.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor deze gegevens is tot 7 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron Betrokkene (vastgelegd in P-Direkt)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Functiegegegevens
Verzameldoel Het faciliteren van bevoegd gezag voor een te nemen individuele (arbei.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor deze gegevens is tot 7 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Studie en opleiding
Verzameldoel Het faciliteren van bevoegd gezag voor een te nemen individuele (arbei.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor deze gegevens is tot 7 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron Betrokkene (vastgelegd in P-Direkt)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Verzuim
Verzameldoel Het faciliteren van bevoegd gezag voor een te nemen individuele (arbei.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor deze gegevens is tot 7 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron Betrokkene en leidinggevende (vastgelegd in P-Direkt)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Salaris (inschaling, toelagen en toeslagen)
Verzameldoel Het faciliteren van bevoegd gezag voor een te nemen individuele (arbei.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor deze gegevens is tot 7 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Verlof (saldo en geboekt verlof)
Verzameldoel Het faciliteren van bevoegd gezag voor een te nemen individuele (arbei.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor deze gegevens is tot 7 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Arbeidsduur, werktijd en rooster
Verzameldoel Het faciliteren van bevoegd gezag voor een te nemen individuele (arbei.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor deze gegevens is tot 7 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het faciliteren van bevoegd gezag voor een te nemen individuele (arbeidsvoorwaardelijke) beslissing
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Uitvoering voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting van de organisatie

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De manager (het bevoegd gezag) van de medewerker.
  • P-Direkt

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND