Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitstroom o.g.v. (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (OenP)
Verwerkingsnummer 4022
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers waarbij sprake is van langdurig verzuim
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoons- en contactgegevens
Verzameldoel Wettelijke verplichting na 2 jaar ziekte van de medewerker.
Bewaartermijn De bewaartermijn van deze gegevens is tot 7 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Functiegegevens
Verzameldoel Wettelijke verplichting na 2 jaar ziekte van de medewerker.
Bewaartermijn De bewaartermijn van deze gegevens is tot 7 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Verzuim
Verzameldoel Wettelijke verplichting na 2 jaar ziekte van de medewerker.
Bewaartermijn De bewaartermijn van deze gegevens is tot 15 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron Betrokkene en leidinggevende (vastgelegd in P-Direkt)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Mate van arbeidsongeschiktheid
Verzameldoel Wettelijke verplichting na 2 jaar ziekte van de medewerker.
Bewaartermijn De bewaartermijn van deze gegevens is tot 15 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron UWV Expertisecentrum Organisatie & Personeel (de bedrijfsarts)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Salaris (inschaling, toelagen en toeslagen)
Verzameldoel Wettelijke verplichting na 2 jaar ziekte van de medewerker.
Bewaartermijn De bewaartermijn van deze gegevens is tot 15 jaar na ontslag van de medewerker.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Medewerker waarbij sprake is van langdurig verzuim een juiste toekenning van de uitkering(en) te kunnen garanderen.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Expertisecentrum Organisatie & Personeel belast met taken omtrent de uitstroom o.g.v. (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van de medewerker (bijv. bedrijfsarts en reïntegratiemanager).
  • SSO F&MI financiele administratie (verwerken ontvangsten uitkeringsinstanties w.o. UWV)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND