Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Coordinatie advocaatdiensten
Verwerkingsnummer 4147
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens van medewerkers bij Financiën ("verzoekers")
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen, mailadressen, overige (zakelijke) contactgegevens
Verzameldoel Ten behoeve van inschakeling externe advocaten en coördinatie hiervan door JZ
Bewaartermijn 20 jaar na afloop overeenkomst conform selectiedocument (landsadvocaat).
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gegevens van in te schakelen advocaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen, mailadressen, overige (zakelijke) contactgegevens.
Verzameldoel JZ coördineert het inschakelen van advocaten, zoals de Landsadvocaat, door Financiën.
Bewaartermijn 20 jaar na afloop overeenkomst conform selectiedocument (landsadvocaat).
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking JZ coördineert het inschakelen van advocaten, zoals de Landsadvocaat, door Financiën.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van Financien die op zoek zijn naar externe advocaat.
  • Ingeschakelde advocaat.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND