Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking M4664 Beantwoorden vragen van burgers aan het ministerie van Financiën [COMM]
Verwerkingsnummer 4664
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers die een brief sturen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, postcode, woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; Inhoud van de brief
Verzameldoel Tijdige beantwoording van burgerbrieven door Publieksvoorlichting van de directie Communicatie van het ministerie van Financiën (kerndepartement) en indien nodig doorgeleiding van burgerbrieven aan andere onderdelen van Financiën of andere ministeries/overheidsorganisaties als de brief voor hen bestemd is.
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van bedrijven die een brief sturen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, postcode, woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; Inhoud van de brief
Verzameldoel Tijdige beantwoording van burgerbrieven door Publieksvoorlichting van de directie Communicatie van het ministerie van Financiën (kerndepartement) en indien nodig doorgeleiding van burgerbrieven aan andere onderdelen van Financiën of andere ministeries/overheidsorganisaties als de brief voor hen bestemd is.
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdige beantwoording van burgerbrieven door Publieksvoorlichting van de directie Communicatie van het ministerie van Financiën (kerndepartement) en indien nodig doorgeleiding van burgerbrieven aan andere onderdelen van Financiën of andere ministeries/overheidsorganisaties als de brief voor hen bestemd is.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • betrokken behandelaar van brief/e-mail/telefonische vraag bij betrokken directie binnen het kerndepartement
  • betrokken behandelaar van brief/e-mail/telefonische vraag buiten het kerndepartement of bij ander ministerie
  • archivaris directie Bedrijfsvoering voor archiveren

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur communicatie
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND