Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking M4665 Inkoopadministratie: offerteaanvraag tot opdrachtverlening [COMM]
Verwerkingsnummer 4665
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanbieders van offertes en opdrachtnemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, functie, naam bedrijf, adres bedrijf, inhoud offerte en opdracht, rekeningnummer
Verzameldoel Vastleggen van aanvragen van offertes voor diensten en producten en het verlenen van opdrachten aan leveranciers.
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Vastleggen van aanvragen van offertes voor diensten en producten en het verlenen van opdrachten aan leveranciers.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de directie Communicatie die product/diensten inkopen
  • Leidinggevenden van de directie Communicatie die akkoord geven
  • Medewerkers financiële administratie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur communicatie
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND