Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking M4666 Communicatiebestanden [COMM]
Verwerkingsnummer 4666
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Journalisten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens bedrijf
Verzameldoel Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe en interne contacten gericht op verbinden, benaderen, informatieverstrekking en dergelijke
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Stakeholders
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, titel, functie, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens bedrijf
Verzameldoel Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe en interne contacten gericht op verbinden, benaderen, informatieverstrekking en dergelijke
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Overige externe contacten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, titel, functie, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens bedrijf
Verzameldoel Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe en interne contacten gericht op verbinden, benaderen, informatieverstrekking en dergelijke
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Interne contacten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer
Verzameldoel Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe en interne contacten gericht op verbinden, benaderen, informatieverstrekking en dergelijke
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe en interne contacten gericht op verbinden, benaderen, informatieverstrekking en dergelijke
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Betrokken woordvoerders en communicatieadviseurs
 • Betrokken medewerkers van de directie Communicatie bij de organisatie van externe optredens
 • Betrokken medewerkers van samenwerkende directies binnen het ministerie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur communicatie
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND