Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid.
Verwerkingsnummer 5173
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur domeinen roerende zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (medewerkers van) rechthebbenden roerende zaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens kentekengegevens
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerkers van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, adres, postcode, woonplaats
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerkers van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens email-adres
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Identiteitsdocument
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: ter verificatie van identiteit van rechthebbende, anders kan teruggave van de roerende zaak niet plaatsvinden
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) (medewerkers van) biedende en kopende partijen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens email-adres
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders kan er geen bod uitgebracht worden en is er geen contact mogelijk
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) medewerkers van dienstverleners
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam contactpersoon dienstverlener
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders geen contact mogelijk
Soort gegevens email-adres
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders geen dienstverlening/uitvoering opdracht mogelijk
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders geen snelle verificatie mogelijk voor uitvoering of calamiteiten
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) medewerkers van opdrachtgevers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op aanwijzing van overheidspartijen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk.
Soort gegevens email adres
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk.
Soort gegevens Telefoonnummer
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Eigenaar van het te ontruimen perceel
Persoonsgegevens
Soort gegevens Adres, plaats
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerkers van) opdrachtgevers
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Eigenaar voertuig t.b.v. aangifte BPM
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, postcode en woonplaats
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerkers van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De betrokkene kan het voertuig niet importeren en de betrokkene ontvangt geen kentekennummer. Als gevolg van het niet aanleveren van de gevraagde gegevens wordt niet voldaan de wettelijke verplichting.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Eigenaar inbeslaggenomen voertuig
Persoonsgegevens
Soort gegevens Kentekengegevens
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op aanwijzing van overheidspartijen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerker van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Eigenaar inbeslaggenomen identiteitsdocument(en)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerker van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Geboortedatum
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerker van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens BSN nummer
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerker van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Lengte
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerker van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Geslacht
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerker van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Foto
Verzameldoel Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerker van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid op aanwijzing van overheidspartijen.
Rechtsgrond
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers Domeinen Roerende Zaken die belast zijn met de taak beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid
 • Medewerkers van de dienstverleners die taken verrichten in opdracht van Domeinen Roerende Zaken met het doel roerende zaken te beheren en vervreemden.
 • Medewerkers opdrachtgevers die op grond van wettelijke regelingen of overige contractafspraken aan Domeinen Roerende Zaken opdracht geven om roerende zaken te beheren en te vervreemden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur domeinen roerende zaken
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND