Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ondersteunende processen DRZ
Verwerkingsnummer 5174
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur domeinen roerende zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (medewerkers van) rechthebbenden roerende zaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, postcode en woonplaats
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerkers van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk.
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens email-adres
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Identiteitsdocument
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: ter verificatie van rechthebbende bij vragen/klachten, anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens Kenteken
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron (medewerkers van) opdrachtgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) (medewerkers van) biedende en kopende partijen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, postcode, woonplaats
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens email-adres
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) medewerkers van dienstverleners
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam contactpersoon
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens e-mailadres
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) medewerkers van opdrachtgevers
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam contactpersoon
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens e-mailadres
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) medewerkers Domeinen Roerende Zaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam contactpersoon
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens email-adres
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) medewerkers Ministerie van Financiën (kerndepartement)
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam contactpersoon
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens e-mailadres
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Soort gegevens telefoonnummer
Verzameldoel Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is er geen contact mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ter ondersteuning van interne en externe bedrijfsvoering.
Rechtsgrond
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers Domeinen Roerende Zaken die belast zijn met de taak beheren en vervreemden van roerende zaken voor de Rijksoverheid.
 • Medewerkers van dienstverleners die taken verrichten in opdracht van Domeinen Roerende Zaken met het doel roerende zaken te beheren en vervreemden.
 • Medewerkers van opdrachtgevers die op grond van wettelijke regelingen of overige contractafspraken aan Domeinen Roerende Zaken opdracht geven om roerende zaken te beheren en te vervreemden.
 • Medewerkers van overige Rijksonderdelen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur domeinen roerende zaken
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND