Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gastenlijst Stakeholdersdag
Verwerkingsnummer 520
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) bestuurders uit de financiële sector
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam organisatie, functienaam, voornaam, achternaam, voorletters, titel, zakelijk adres (straat, postcode, vestigingsplaats), e-mailadres, geslacht.
Verzameldoel Versturen van uitnodigingen voor de genodigden van de Stakeholdersdag,.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn conform de Archiefwet, zoals vastgesteld in de selectielijst van het ministerie van Financiën
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) bestuurders van staatsdeelnemingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam organisatie, functienaam, voornaam, achternaam, voorletters, titel, zakelijk adres (straat, postcode, vestigingsplaats), e-mailadres, geslacht.
Verzameldoel Versturen van uitnodigingen voor de genodigden van de Stakeholdersdag,.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn conform de Archiefwet, zoals vastgesteld in de selectielijst van het ministerie van Financiën
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) top van andere onderdelen van de Rijksoverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam organisatie, functienaam, voornaam, achternaam, voorletters, titel, zakelijk adres (straat, postcode, vestigingsplaats), e-mailadres, geslacht.
Verzameldoel Versturen van uitnodigingen voor de genodigden van de Stakeholdersdag,.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn conform de Archiefwet, zoals vastgesteld in de selectielijst van het ministerie van Financiën
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) belangenorganisaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam organisatie, functienaam, voornaam, achternaam, voorletters, titel, zakelijk adres (straat, postcode, vestigingsplaats), e-mailadres, geslacht.
Verzameldoel Versturen van uitnodigingen voor de genodigden van de Stakeholdersdag,.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Conform de Archiefwet, zoals volgt uit de selectielijst van het Ministerie van Financiën
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Versturen van uitnodigingen voor de genodigden van de Stakeholdersdag, versturen van ontvangstbevestigingen, herinneringsmail voor de Stakeholdersdag en na afloop een e-mail met verwijzing naar de website voor de eventrapportage.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • AVEQ
  • Medewerkers van het Ministerie van Financiën die betrokken zijn bij de organisatie van de stakeholdersdag

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND