Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contactgegevens medewerkers HDFEZ (Rijk)
Verwerkingsnummer 5621
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle medewerkers van HDFEZ (waaronder de directie en de medewerkers werkzaam bij de afdelingen KS, EA, BC en BZ).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Organisatie, Functie, Naam, Telefoonnummer, Emailadres
Verzameldoel Eigen administratie om contact te leggen en afspraken in te plannen.
Bewaartermijn Bewaartermijn: Doorlopend (zo lang de medewerker werkzaam is bij HDFEZ).
Bron Rijksportaal
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Doel is voor eigen administratie: om contact te leggen en afspraken in te plannen.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Bedrijfsvoering

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers met secretariële taken (het secretariaat HDFEZ): voor dagelijkse werkzaamheden.
  • Medewerkers met leidinggevende taken (MT-leden van HDFEZ: afdelingshoofden en hoofddirecteur HDFEZ).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND