Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verzenden personeelsmagazine naar huisadres actieve medewerkers
Verwerkingsnummer 6050
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers in dienst van met Ministerie van Financiën, inclusief de Belastingdienst.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het kunnen (laten) produceren van etiketten t.b.v. het verzenden van het personeelsmagazine van het Ministerie van Financiën naar de huisadressen van de actieve medewerkers
Bewaartermijn Na verzending van een editie van het personeelsmagazine vernietigt Opdrachtnemer (Xerox/OBT) het hiervoor aangeleverde adressenbestand.
Bron P-Direkt personeelsregistratie en salarisadministratie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het kunnen verzenden van het personeelsmagazine 'WIJ van Financiën' naar de huisadressen van de actieve medewerkers van het Ministerie van Financiën (incl. de Belastingdienst).
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Een personeelsblad is één van de middelen die een organisatie kan inzetten om haar beleid naar de werknemers toe te brengen, om reacties te verkrijgen en om medewerkers te binden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van Xerox/OBT die de adressen printen op de verzendenveloppen en aanbieden voor verzinding aan Post NL
  • ICT-medewerkers van Xerox/OBT die eventueel een storing in de verwerking moet verhelpen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND