Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Enquête ter verbetering van de werkomgeving - FHIF
Verwerkingsnummer 6051
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeel van het ministerie van Financiën
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-, contact- en antwoordgegevens: voornaam e-mailadres, directie, afdeling, functiegroep, leeftijdscategorie.
Verzameldoel Uitvoeren van een enquête om werkwijzen van het ministerie van Financiën te analyseren en zo de huisvesting en/of de werkomgeving te kunnen verbeteren.
Bewaartermijn Alle gegevens die worden verzameld tijdens het uitnodigings- / enquêteproces (ip-adressen, doorkliktijden, doorlooptijden, enz.) worden volledig verwijderd. Het wordt bewaard voor een periode van 3 maanden om eventuele supportvragen te kunnen afhandelen.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoeren van een enquête om werkwijzen van het ministerie van Financiën te analyseren en zo de huisvesting en/of de werkomgeving te kunnen verbeteren.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het belang van een optimale werkomgeving.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Work & People Analytics

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND