Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitvoering internationale financiele sanctiemaatregelen (bevroren tegoeden)
Verwerkingsnummer 6111
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die op een financiële sanctielijst staan
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, titel, privéadres, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel registreren van tegoeden van personen op financiële sanctielijsten die zijn bevroren; beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
Bewaartermijn 20 jaar
Bron in het geval van registratie van bevroren tegoeden: van financiële instellingen die een verplichting hebben dit te melden; in het geval van de aanvraag van een ontheffing: van betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens geslacht, geboortedatum
Verzameldoel beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
Bewaartermijn 20 jaar
Bron van de financiële instelling die de bevroren tegoeden heeft aangemeld en ter verificatie van de betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens gegevens over dienstverband, salaris, ziektekostenverzekering voor zover relevant voor het verlenen van een ontheffing
Verzameldoel beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
Bewaartermijn 20 jaar
Bron betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die in aanmerking komen om op een financiële sanctielijst te komen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, geboortedatum, woonplaats
Verzameldoel beoordelen plaatsing op financiële sanctielijsten
Bewaartermijn 20 jaar
Bron ministerie van buitenlandse zaken
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Beoordelen plaatsing op financiële sanctielijsten
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Registreren van tegoeden van personen op financiële sanctielijsten die zijn bevroren
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Belanghebbenden bij een verleende ontheffing (bijv. werkgever, uitkeringsinstantie, bank) die moeten weten dat zij een handeling mogen uitvoeren.
 • Medewerkers van de Directie Financiële Markten van de Generale Thesaurie die zich bezighouden met registreren van bevroren tegoeden en het verlenen van ontheffingen
 • Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken die zich bezighouden met de uitvoering van financiele sanctiemaatregelen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND