Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Externe contactpersonen Generale Thesaurie, tbv primaire taak [GT]
Verwerkingsnummer 7309
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Betrokkenen bij het uitvoeren van de taken van de generale thesaurie, zoals medewerkers van andere ministeries of overheidsorganisaties, medewerkers van overheden van andere lidstaten, medewerkers van brancheorganisaties en consumentenorganisaties, medewerkers van bedrijven die door het beleid van de GT geraakt worden, contactpersonen uit de wetenschap.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk adres
Verzameldoel Het onderhouden van contact met externe betrokkenen ten behoeve van de taken van de Generale Thesaurie
Bewaartermijn Conform selectielijsten Archiefwet maximaal 20 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het onderhouden van contact met externe betrokkenen ten behoeve van de taken van de Generale Thesaurie
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de GT die de gegevens nodig hebben bij het uitvoeren van hun taak.
  • Andere medewerkers van het Ministerie van Financiën die de gegevens nodig hebben bij het uitvoeren van hun taak.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND