Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Takenlijsten en beschikbaarheidsinformatie Generale Thesaurie [GT]
Verwerkingsnummer 7324
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van de Generale Thesaurie
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, in sommige gevallen foto
Verzameldoel Samenwerken binnen de GT
Bewaartermijn conform selectielijst Archiefwet Financiën
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Samenwerken binnen de GT
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Werkverdeling

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Ministerie van Financiën die voor de uitvoering van hun werk moeten weten hoe de taakverdeling van de verschillende afdelingen is.
  • In een enkel geval wordt een takenlijst gedeeld met externe stakeholders die daar direct belang bij hebben.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND